Allidrett  
  Søk        Logg inn  | 
<  Nyttig info    

 

    Treningstider sesongen 2021/22  
   Treningstider: Tirsdager i basishallen i Heimdalshallen  
    Fra kl 1700 til kl 1800
   
   Nyttige lenker:
     
   Vakt/Dugnader:  
     
   
<  Nyheter    

Vi åpner for påmelding til allidrett for sesongen 2021/22

Allidrett er for barn født i 2015 og 2016. Treningstiden er på tirsdager fra kl 1700 - 1800, med oppstart tirsdag 21. september.

 

Vi trenger informasjon om barnet;

 

- navn

- fødselsdato (ikke personnummer)

- skole/barnehage

- adresse

- navn, epost og mobilnummer til minst én foresatt

 

Påmelding skjer ved at informasjon sendes til allidrett@heimdalif.no. De første 40 tildeles plass.


Vi har muligheter for en gruppe tirsdager fra kl 1600 - 1700, men er avhengig av foresatte til å stille som trenere for at dette skal bli en realitet.

Allidrett 2021/22

Allidrett ønsker å komme i kontakt med voksne vil vil være med å holde aktivitet for barn i 5 - 6 års alderen. Vi trenger minst to voksne, som kan bidra til å komme i gang med et godt tilbud. Ta kontakt via allidrett@heimdalif.no så fort som mulig.

 

Det vil komme mer info om påmelding når vi har fått nok voksne til å starte allidrett for sesongen 2021/22.

Oppstartmøte for Allidrett 2021/2022 torsdag 2. september

Allidrett er for barn i alderen 5 år (født 2016) til 6 år (født 2015) på Heimdal. 

Det blir holdt et informasjonsmøte for foresatte til barn som kan ha lyst til å være med på dette.

 

Møtet er kl 19 i vrimleområdet ved kiosken i 1. etasje. Benytt hovedinngangen (rød dør).

 

Vi må ta høyde for at allidretten for 2021/22 kan bli noe annerledes fordi vi må tenke på smittevern i en god stund fremover.

 

Målet med møtet er å informere foresatte om hva allidrett går ut på, og hvordan det organiseres. Vi er avhengig av at det melder seg foresatte til å ha ansvar for gruppene. HIF bistår med å planlegge, og vi har satt av tid i hallen for gruppene. 

 

Det er satt av tid i basishallen tirsdager fra kl 16 til 18.

5-åringer kl 16 - 17

6-åringer kl 17 - 18

 

Vi må ha foresatte som tar ansvar og koordinerer treningene. Det vil bli mulighet til å hente inn instruktører hvor vi ser det er naturlig. Foresatte som ønsker å bidra melder seg til allidrett@heimdalif.no ved første anledning.

 

Vi legger vekt på:

- At aktivitetene skal være basert på lek og glede.

- Vi kjører de samme aktivitetene flere ganger for å få inn gjenkjenning og progresjon.

- Skape trygghet med faste oppstarts- og avslutningsrutiner hver gang, samling hos ledere når det blåses i fløyta, prat om dagens aktiviteter, regler

 

For spørsmål ta kontakt med allidrett@heimdalif.no 

Allidrett 2020/21

Det er plass til 40 barn, gitt at vi får flere voksne til å bli med å gjennomføre treningene for sesongen 2020/21.

 

Påmelding til allidrett@heimdalif.no skriv i emne ALLIDRETT 2020.

 

Vi trenger mobilnummer til en av barnets foresatte, navn på barnet og fødselsår til barnet.

Ansvarlig/koordinator til Allidrett

Vi trenger ansvarlig/koordinator og trenere for å fortsette med allidrett for Heimdal IF i høst. Vi oppfordrer  alle foreldre som har lyst til å bidra, slik at de aller minste barna får et treningstilbud, om å ta kontakt med HIF v/Hilde Sørø for mere informasjon om de ulike rollene. 

 

I utgangspunktet handler det om å lage en treningsplan, sørge for å leie inn eksterne instruktører, være tilstede og hjelpe og koordinere på treningene. 

Om du har lyst til å bidra slik at vi kan få opprettholdt tilbudet om allidrett i HIF, ta kontakt med: Hilde Sørø på tlf 98024347 eller e-post: hmsoro@gmail.com. 

 

Allidrett får tildelt treningstid i Heimdalshallen.

Allidrett våren 2016

Vi er igang med 2. halvår for allidretten i Klubben og ønsker alle barna som var med før jul hjertelig velkommen også dette halvåret.

 

Allidretts tilbudet gjelder også dette halvåret for alle barn som går i 1. klasse på Breidablikk og Stabbursmoen skole. Pluss siste års barnehagebarn i bydelen vår.

 

Nye barn i disse årsklassene er også hjertelig velkommen! Møt opp i Heimdalshallen på følgende tidspunkt:

 

Mandager kl. 16:30 til 17:15 for siste års barnehagebarn (født i 2011)

Mandager kl. 17:15 til 18:00 for 1. klassingene

 

Denne våren kommer vi til å legge opp til flere forskjellige idrettsgrener, og innleide instruktører ved behov. Derfor kan oppmøte sted avvike. Vi skal bl.a. være ute ved flere anledninger. Derfor viktig at foreldre passer på å få registrert barna når de begynner slik at dere får aktivitetsplan med detaljer om  de ulike aktivitetene.

 

Vi trenger foreldre som kan være med som trenere/veiledere denne våren. Ta kontakt med koordinator hvis du har lyst å bidra med dette :)

 

Har dere spørsmål, ta kontakt med koordinator for allidretten:

Hilde Sørø

tlf: 98024347

hmsoro@gmail.com  

Oppstart Allidrett(Idrettsskole) Høsten 2015

Vi har startet planleggingen rundt kommende sesongs Idrettsskole. Foreløpig har vi spikret at vi også denne sesongen kommer til å holde aktiviteten i Heimdalshallen (Basishall).

 

Nytt av året er at Heimdal IF kommer til å tilby idrettsskole for 5. åringer (siste års barnehage) og 1. klassinger. Primært fra Stabbursmoen og Breidablikk skolekrets med "tilhørende" barnehager.

 

Endelig plan og invitasjon kommer iløpet av uke 38. Vi forventer oppstart i uke 39.

 

Info vil bli sendt ut på begge skolene og de aktuelle barnehager.

 

mvh

Hilde Sørø

Koordinator

Oppstart av idrettsskole (allidrett)

Dette har tatt litt tid i år, da det har vært store utfordringer med å få tildelt tid i gymsal.

Allidrett, som de fleste kjenner til, har nå fått nytt navn. Nå heter det idrettsskole.

Norges Idrettsforbund har besluttet at det i de neste årene skal satses ekstra på å få på plass idrettsskoler i alle idrettslag i hele Norge. Dette for å skape økt fokus på breddeidrett til de minste barna. I denne forbindelse er det også bevilget ekstra midler øremerket idrettsskolen i hver klubb. Dette er jo fantastisk, for da kan vi vinne på enda mer sammen med barna.Jeg har blitt spurt av Heimdal IF om jeg kunne tenke meg å ta på meg ansvaret og koordinering av idrettsskolen for Heimdal IF dette skoleåret og det har jeg takket ja til. Som følge av dette kommer jeg også til å jobbe for å få på plass tre grupper for idrettsskolen i år. En gruppe for 1. klassingene på Stabbursmoen skole, en gruppe for 1. klassingene på Breidablikk skole og gruppe for førskolebarna i sonen. Sistnevnte gruppe skal koordinere og planlegge sine aktiviteter selv.Vedlagt vil dere finne invitasjon til idrettsskole samt litt praktisk informasjon.NB! Påmeldingsfristen er satt til fredag 25. oktober 2013 og gjelder bare for 1. klassinger ved Stabbursmoen skole.Jeg håper å se alle barna på den første økta mandag 28. oktober 2013 kl 1715. Jeg gleder meg masse!!!Hilde Sørø

koordinator Idrettsskole Heimdal IF

mobilnr 980 24 347

E-post; hilde.soro@eplehuset.no

   
<  HIF Sponsor    


Samarbeidspartnere HIF 

 

 

 


   
<  Enter Title    

Kontakt:

allidrett@heimdalif.no