Bruksplan Bankhallen
 
  Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag
  21 20. mai. 21. mai. 22. mai. 23. mai. 24. mai. 25. mai. 26. mai.
                               
  16 00                     09 00          
    15                       15    
    30 J2006 J2007 G2006 J2007     30    
    45             45        
  17 00                     10 00        
    15                       15    
    30     J2008/09 G2008/09 J2006       30    
    45 G2007/2008           45        
  18 00                   11 00        
    15                     15    
    30         J2005 J2004       30    
    45     G2006   G2004     45        
  19 00 J2005             Tillercup 12 00        
    15                     15 Tillercup Tillercup
    30                         30        
    45                       45    
  20 00     J2004 G2002 G2002   13 00    
    15     G2004           15        
    30 G2002                   30        
    45                     45    
  21 00                     14 00        
    15         Tiller         15        
    30   Kvi sr   Kvi sr     30    
    45                       45    
  22 00                     15 00        
    15                       15        
    30                       30    
    45                       45    
                          16 00        
                            15        
    30    
    45    
  17 00        
    15        
    30    
    45    
  18 00        
    15        
    30        
  Er bruksplanen "uleselig"?, trykk oppdater/refresh (F5)   45    
  19 00    
    15    
    30        
    45        
  20 00        
    15    
    30        
    45        
  21 00        
    15    
    30        
    45        
  22 00        
    15    
    30        
    45