Bruksplan Bankhallen
 
  Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag
  21 18. mai. 19. mai. 20. mai. 21. mai. 22. mai. 23. mai. 24. mai.
                               
  16 00                     09 00          
    15 G2006 J2008 J2007 J2006       15    
    30                 G2002 Herrer   30    
    45               45        
  17 00                     10 00      
    15                   15    
    30 G2007 G2008 J2006 G2006 J2009 J2008       30    
    45                     45        
  18 00                 Tiller 11 00      
    15             J2007       15    
    30                       30    
    45                 45        
  19 00 J2005 G2009 J2005         12 00        
    15         G2007       15    
    30                         30    
    45                     45    
  20 00                 13 00      
    15 J2004 Damer G2002 Herrer G2004       15        
    30                       30    
    45                     45    
  21 00                     14 00      
    15                 15        
    30 G2002 Herrer G2004 J2004 Damer     30    
    45                       45    
  22 00                     15 00    
    15                       15    
    30                       30    
    45                       45    
                          16 00        
                            15      
    30    
    45    
  17 00      
    15      
    30      
    45    
  18 00      
    15        
    30    
  Er bruksplanen "uleselig"?, trykk oppdater/refresh (F5)   45    
  19 00      
    15    
    30      
    45      
  20 00        
    15    
    30        
    45        
  21 00        
    15    
    30        
    45        
  22 00        
    15    
    30        
    45