Bruksplan Kompishall 1 og 2
 
  Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag
  39 26. sep. 27. sep. 28. sep. 29. sep. 30. sep. 1. okt. 2. okt.
  Hall 1 Hall 2 Hall 1 Hall 2 Hall 1 Hall 2 Hall 1 Hall 2 Hall 1 Hall 2   Hall 1 Hall 2 Hall 1 Hall 2
  16 00                     09 00          
    15     J2012 J2013               15        
    30             J2010 J2009       30        
    45                       45        
  17 00                     10 00        
    15     Allidrett     G2014 J2014       15        
    30           Drill           30        
    45                       45        
  18 00                     11 00        
    15             Mig 16/mix 15       15        
    30                       30        
    45                       45        
  19 00                     12 00        
    15   G2013     J2012 J2013     15   J2007
    30                       30        
    45                     45        
  20 00         G2008         13 00        
    15 J2011         J2011 J2008       15        
    30                       30        
    45 SH                     45        
  21 00                     14 00        
    15             Fosen         15        
    30             borg         30        
    45                     45        
  22 00                     15 00        
    15                   15    
    30                       30        
    45                       45        
                          16 00        
                            15        
    30        
    45        
  17 00        
    15        
    30        
  Er bruksplanen "uleselig"?, trykk oppdater/refresh (F5)   45        
  18 00        
    15        
    30        
    45        
  19 00        
    15        
    30        
    45        
  20 00        
    15        
    30        
    45        
  21 00        
    15        
    30        
    45        
  22 00        
    15        
    30        
    45