Bruksplan Kompishall 1 og 2
 
  Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag
  1 3. jan. 4. jan. 5. jan. 6. jan. 7. jan. 8. jan. 9. jan.
  Hall 1 Hall 2 Hall 1 Hall 2 Hall 1 Hall 2 Hall 1 Hall 2 Hall 1 Hall 2   Hall 1 Hall 2 Hall 1 Hall 2
  16 00             Kampdag   09 00          
    15             minihåndball G2014   15        
    30                     30        
    45 G2015 Allidrett J2015   Mix G2013       45        
  17 00             2015       10 00        
    15                 G2013   15        
    30           Drill           30        
    45 G2011 J2011     J2014   G2014 J2014       45        
  18 00                     11 00        
    15     J2007           G2011   15        
    30                 Ung     30        
    45 G2013 J2013     J2012   J2013 G2012     45        
  19 00                 Sørsia   12 00        
    15                       15    
    30     G2007/2008               30        
    45 G2011 G2012     J2010/2011 J2012       45        
  20 00                     13 00        
    15                       15        
    30                       30        
    45 Grande     J2009 Fosen LA       45        
  21 00             borg       14 00        
    15     HFK               15        
    30                       30        
    45         HFK           45        
  22 00                     15 00        
    15                       15    
    30                       30        
    45                       45        
                          16 00        
                            15        
    30        
    45        
  17 00      
    15        
    30        
  Er bruksplanen "uleselig"?, trykk oppdater/refresh (F5)   45        
  18 00        
    15        
    30        
    45        
  19 00        
    15     Vestbyen J06
    30        
    45        
  20 00        
    15      
    30        
    45        
  21 00        
    15        
    30        
    45        
  22 00        
    15        
    30        
    45