Bruksplan Meglerhall 1 og 2
 
  Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag
  22 25. mai. 26. mai. 27. mai. 28. mai. 29. mai. 30. mai. 31. mai.
  Hall 1 Hall 2 Hall 1 Hall 2 Hall 1 Hall 2 Hall 1 Hall 2 Hall 1 Hall 2   Hall 1 Hall 2 Hall 1 Hall 2
  16 00                     09 00          
    15                       15        
    30                       30        
    45         G2012     45        
  17 00                     10 00        
    15           Korps           15        
    30 Rengjøring Rengjøring Rengjøring   Rengjøring Rengjøring   30        
    45                       45        
  18 00 J2006           11 00        
    15                       15        
    30                       30        
    45 Rengjøring Rengjøring Rengjøring Rengjøring Rengjøring   45        
  19 00                     12 00        
    15     Hdal         15    
    30         storband             30        
    45                       45        
  20 00 Rengjøring Rengjøring Rengjøring Rengjøring Rengjøring 13 00        
    15                       15        
    30     Hdal   Grande       30        
    45         storband             45        
  21 00                     14 00        
    15 Rengjøring Rengjøring Rengjøring Rengjøring Rengjøring   15        
    30         Hdal             30        
    45     storband         45        
  22 00                     15 00        
    15                       15    
    30 Rengjøring Rengjøring Rengjøring Rengjøring Rengjøring   30        
    45                       45        
                          16 00        
                            15        
    30        
    45        
  17 00        
    15        
    30        
  Er bruksplanen "uleselig"?, trykk oppdater/refresh (F5)   45        
  18 00        
    15        
    30        
    45        
  19 00        
    15        
    30        
    45        
  20 00        
    15        
    30        
    45        
  21 00        
    15        
    30        
    45        
  22 00        
    15        
    30        
    45