Bruksplan Kompishall 1 og 2
 
  Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag
  20 16. mai. 17. mai. 18. mai. 19. mai. 20. mai. 21. mai. 22. mai.
  Hall 1 Hall 2 Hall 1 Hall 2 Hall 1 Hall 2 Hall 1 Hall 2 Hall 1 Hall 2   Hall 1 Hall 2 Hall 1 Hall 2
  16 00                   09 00          
    15                     15        
    30                       30        
    45             Mix G2013       45        
  17 00             2015       10 00        
    15                       15        
    30           Drill           30        
    45             G2014 J2014       45        
  18 00                     11 00        
    15                       15        
    30                       30        
    45             J2013 G2012       45        
  19 00                     12 00        
    15                 15    
    30                       30        
    45           J2012       45        
  20 00                     13 00        
    15                       15        
    30                       30        
    45           Fosen LA       45        
  21 00             borg       14 00        
    15                       15        
    30                       30        
    45                     45        
  22 00                     15 00        
    15                   15    
    30                       30        
    45                       45        
                          16 00        
                            15        
    30        
    45        
  17 00        
    15        
    30        
  Er bruksplanen "uleselig"?, trykk oppdater/refresh (F5)   45        
  18 00        
    15        
    30        
    45        
  19 00        
    15        
    30        
    45        
  20 00        
    15        
    30        
    45        
  21 00        
    15        
    30        
    45        
  22 00        
    15        
    30        
    45