Bruksplan Meglerhall 1 og 2
 
  Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag
  48 25. nov. 26. nov. 27. nov. 28. nov. 29. nov. 30. nov. 1. des.
  Hall 1 Hall 2 Hall 1 Hall 2 Hall 1 Hall 2 Hall 1 Hall 2 Hall 1 Hall 2   Hall 1 Hall 2 Hall 1 Hall 2
  16 00         MTD           09 00          
    15                       15        
    30                       30        
    45 G2013 Mix G2011 J2013   Allidrett J2009   45        
  17 00     2012               10 00        
    15           Korps           15        
    30             RIL Tiller       30        
    45 G2012 Mix J2011 J2012   Rapp Kattem J2006   45        
  18 00     2013   J2011   CSK CSK     11 00        
    15             CSK HHK       15        
    30             BIL BIL       30        
    45 J2010 J2009 G2010 G2011 Strh National       45     Heimdal
  19 00             CSK Strh  Nidar   12 00     Indoor
    15             RIL RIL       15    
    30             BIL BIL       30        
    45 J2007 J2004 J2009 J2010 RIL Klæbu       45        
  20 00             HHK RIL     13 00        
    15             HHK RIL       15        
    30                       30        
    45   SIF     Grande Pumn Dahle FK         45        
  21 00 ER   Kattem J15       J2005     14 00        
    15 FK                     15        
    30                       30        
    45                       45        
  22 00                     15 00        
    15                       15    
    30                       30        
    45                       45        
                          16 00        
                            15        
    30        
    45        
  17 00        
    15        
    30        
  Er bruksplanen "uleselig"?, trykk oppdater/refresh (F5)   45        
  18 00        
    15        
    30        
    45        
  19 00        
    15        
    30        
    45        
  20 00        
    15        
    30        
    45        
  21 00        
    15        
    30        
    45        
  22 00        
    15        
    30        
    45