Bruksplan Meglerhall 1 og 2
 
  Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag
  23 3. jun. 4. jun. 5. jun. 6. jun. 7. jun. 8. jun. 9. jun.
  Hall 1 Hall 2 Hall 1 Hall 2 Hall 1 Hall 2 Hall 1 Hall 2 Hall 1 Hall 2   Hall 1 Hall 2 Hall 1 Hall 2
  16 00                     09 00          
    15                       15        
    30             G2007 G2008       30        
    45 Allidrett J2011 G2011   Korps           45        
  17 00                     10 00        
    15                       15        
    30                       30        
    45   J2010 J2010     J2008 J2009       45        
  18 00                     11 00        
    15                       15        
    30                       30        
    45     G2009/2010             45        
  19 00                     12 00        
    15                       15    
    30                       30        
    45           J2005       45        
  20 00                   13 00        
    15                       15        
    30                       30        
    45 J/G 2004     Grande   J/G2004       45        
  21 00                     14 00        
    15                       15        
    30                       30        
    45                       45        
  22 00                     15 00        
    15                       15    
    30                       30        
    45                       45        
                          16 00        
                            15        
    30        
    45        
  17 00        
    15        
    30        
  Er bruksplanen "uleselig"?, trykk oppdater/refresh (F5)   45        
  18 00        
    15        
    30        
    45        
  19 00        
    15        
    30        
    45        
  20 00        
    15        
    30        
    45        
  21 00        
    15        
    30        
    45        
  22 00        
    15        
    30        
    45