Bruksplan Kompishallen 1 og 2
 
  Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag
  19 9. mai. 10. mai. 11. mai. 12. mai. 13. mai. 14. mai. 15. mai.
  Hall 1 Hall 2 Hall 1 Hall 2 Hall 1 Hall 2 Hall 1 Hall 2 Hall 1 Hall 2   Hall 1 Hall 2 Hall 1 Hall 2
  16 00             Kampdag     09 00          
    15             minihåndball       15        
    30 HFK             HFK   30        
    45     Allidrett     Mix G2013       45        
  17 00             2015       10 00        
    15                       15        
    30           Drill           30        
    45 G2011 J2011         G2014 J2014       45        
  18 00                     11 00        
    15     J2007               15        
    30                 Ung     30        
    45 J2012 G2012         J2013 G2012     45        
  19 00                 Sørsia   12 00        
    15                       15    
    30     G2007/2008               30        
    45 G2011 G2012         J2007       45        
  20 00                     13 00        
    15                       15        
    30                       30        
    45                       45        
  21 00                     14 00        
    15     HFK HFK           15        
    30                       30        
    45                       45        
  22 00                     15 00        
    15                       15    
    30                       30        
    45                       45        
                          16 00        
                            15        
    30        
    45        
  17 00        
    15        
    30        
  Er bruksplanen "uleselig"?, trykk oppdater/refresh (F5)   45        
  18 00        
    15        
    30        
    45        
  19 00        
    15        
    30        
    45        
  20 00        
    15        
    30        
    45        
  21 00        
    15        
    30        
    45        
  22 00        
    15        
    30        
    45