Det er satt av kvart bane til jenter og gutter født 2011. Treningene er på torsdager fra kl 1700 til 1830.