Fotball » Laglederinfo  
  Søk        Logg inn  | 


Samarbeidspartnere

 

<  Laglederinfo    

Treningsmengder aldersbestemt

 Sportslig utvalg har vedtatt at de vil legge  disse treningsmengder til grunn for de ulike aldersgrupper 

Sportslig utvalg 

 Direktiv om bruk av spillere internt på lagene her 

 Direktiv om hospitering for underårige spillere her  
 Øvelsesbank finner du her 

 Hefte ”Fotballøvelser” som ble utdelt på trenerkurs vår 2008 


Tilsynsvakt Heimdalshallen  

 Tilsynsvakt Heimdalshallen 2018 finnes

her

 Vaktskjema (for utfylling av lagene) for Heimdalshallen finnes her
 Instruks for tilsynsvakt i Heimdalshallen  finnes i perm i hallen.
 

Andre dokumenter

Dokumenter til salg av arenareklame på Heimdal Kunstgress her.

 Vaktskjema for Heimdal Outdoor finnes her

 Vaktskjema for Heimdal Indoor finnes her

 Innmeldingsblankett nytt medlem finnes her

 
TRENINGSAVGIFT 2017
Revidert 03.04.2017  
 
 
Pr. sesong              
Tom. 10 år
2 000
11 og 12 år
2 100
13 og 14 år
3 100
15 og 16 år
3 600     
Junior
4 600
Senior
4 600

Menn 7'er
 
Oldboys/veteran/
 2 200
 
 Alle medlemmer må i tillegg betale medlemskontingent til Heimdal Idrettsforening og Heimdal fotball. Dette utgjør i 2017  kr 200 pr år.   

 

Ved to eller flere søsken i aldersbestemte lag i Heimdal FK gis det 25% moderasjon i treningsavgift for spiller 2 og oppover. Moderasjon gis alltid i de minste årsklasser. Styret i Heimdal FK gir ikke fritak for treningsavgift. 

Hver enkelt lags trener/oppmann/foreldrekontakt er ansvarlig for at alle spillere registreres i Heimdal FKs medlemsarkiv. Dette skal skje umiddelbart etter at spiller starter på trening. Skjema fås på klubbkontoret, eller kan hentes her. 

 

CUPER OG TURNERINGER

Invitasjon til cuper og turneringer er samlet vil bli distribuert via e-post fra klubbkontoret, etter hvert som de blir tilsendt hit.


DRAKTER
Klubben holder spillertrøyer (grønn) samt keepersett. Den enkelte spiller holder sort shorts og sorte strømper selv. Dette er Heimdal FK's farger og det er obligatorisk å benytte disse fargene med mindre laget spiller i reservedrakter på grunn av draktkollisjon ved bortekamper.


ANNET UTSTYR

Alle lag og spillere som ønsker å kjøpe treningsdress, kan gjøre dette hos Nor-Contact Sport. Treningsdresser med Heimdal FK på ryggen og logo på bryst skal være av den godkjente klubbdressen. Dersom lagene velger andre typer skal ikke disse merkes med Heimdal FK. Alt utstyr i klubben skal i utgangspunktet være av en slik karakter at dette identifiseres med klubben. Strømper, shorts, fotballsko osv og annet utstyr får lagene kjøpe hos NorContact Sport. 

KJØP AV VARER OG TJENESTER

Kjøp av varer og tjenester skal skje mot kontant betaling. Ingen har anledning til å kjøpe på kreditt i Heimdal FK's navn uten godkjennelse fra materialforvalter.

MØTELOKALER

Reservasjon av møtelokaler gjøres ved å sende en e-post til kontoret@heimdalif.no og forespørre om det på ønsket tidspunkt er et ledig møterom.

Større foreldremøter med mere enn 10-15 deltagere bør legges til mandager eller onsdager da det er disse dager HIF har tilgang i klubblokalene i 2.etg 

NYE SPILLERE

Nye spillere skal henvises til hovedtrener for alderstrinnet eller riktig lag i forhold til skole. Nye spillere kan først opptas i et lag etter godkjennelse fra hovedtrener som innrapporterer spilleren til medlemskartoteket. Ved innmelding av nye spillere skal Medlemsservice på web benyttes. Hver enkelt treningsgruppe har egen ansvarlig for innmelding.
Alle spillere må være medlem av Heimdal IF i tillegg til Heimdal FK. 


SKOLERING/KURS

Heimdal FK har som målsetting at alle trenere skal gis tilbud om kurs og skolering for de verv den enkelte påtar seg. Klubben dekker alle kurs- og reisekostnader for relevante opplæringstiltak. Forslag om deltakelse på kurs etc rettes gjennom Sportslig Utvalg v/leder som også har en oversikt over de kurstilbud klubben mottar.

SPONSORER

Mange lag og grupper har inngått egne sponsoravtaler og dette er i utgangspunktet greit. Reklamereglene til NFF må imidlertid overholdes. Dette er hvert enkelt lags ansvar. Heimdal FK forbeholder seg retten til å benytte brystet på draktene til en evt. hovedsponsor. Lagenes egne sponsorer skal evt. plasseres på shorts, ikke på spilletrøye.

TERMINLISTE

Hvert lag får ett eksemplar av den offisielle terminlista fra Trøndelag Fotballkrets. Terminlista foreligger som regel medio april måned hvert år og den utdeles på vårens trenermøte. De lag som har behov for laglederboka får også utdelt denne.


TRENERE
Trenere for Heimdal FK's A-lag, juniorlag og gutte/jentelag engasjeres av Sportslig Utvalg. Disse engasjementene skal godkjennes av styret.
Trenere til klubbens yngre lag tilsettes også av Sportslig Utvalg, men her forventer man automatikk ved at man fortsetter fra foregående år. Alle trenere i de yngste årsklassene tegner en skriftlig trenerkontrakt for 1 år. Trenere på 7'er lagene skal/bør være A-trenere (gjennomført aktivitetslederkurs) .
Fra G13/J13 t.o.m. G16/J16 skal B-kurs være gjennomført.
Alle trenere i Heimdal FK er forpliktet til å følge de sportslige målsetninger og retningslinjer som er vedtatt av Heimdal FK's styre.


UTSTYRSLEVERANDØR
Heimdal FK har avtale med Nor-Contact Sport A/S for levering av utstyr til klubbens lag og spillere. NorContact Sport ligger på Torvet. Alle kjøp skjer mot kontant betaling. Alle lag og medlemmer har 20-30 % rabatt på ordinære priser på PUMA utstyr, andre utstyrsleverandører 20% mot fremvisning av rabattkort.