Fotball » Ny i Heimdal FK?  
  Søk        Logg inn  | 


Samarbeidspartnere

 

<  HIF Sponsor    


Samarbeidspartnere HIF 

 

 


   
<  Ny i Heimdal Fotball?    

Ny i Heimdal IF Fotball ? Hvem er vi
Heimdal IF Fotball er en fotballklubb med ca 500 medlemmer som er organisert under paraplyen til Heimdal IF. Heimdal IF driver i tillegg håndball og ski.

Hva kan vi tilby


 • Baner
  Heimdal Fotball har for tiden 2 kunstgressbaner vi driver aktivitet på, samt en gressbane.

  Vi har vår hovedbane Heimdal Kunstgress som ligger ved Breidablikk barneskole og som er i drift hele året fra kl 15.30 til 23.00 ukedager samt lørdag og søndag. Denne banen har undervarme.
  Banen ble bygd og finansiert av Heimdal FK i 2001. Det blir lagt nytt dekke samt utbedret drenering på denne banen sommeren 2011.

  Videre har vi en mindre kunstgressbane som ligger ved Stabbursmoen skole. Banen ble ferdigstilt i 2008 og er finansiert av Heimdal FK i samarbeid med 3T og Melhusbanken.
  Denne banen er forbeholdt 5'er og 7'er lag med spillere rundt Stabbursmoen skole.
  Heimdal FK bygde banen for at de minste barna skulle slippe å ta seg gjennom Heimdal Sentrum for å komme på fotballtrening.

  Heimdal FK starter vanligvis opp med nye lag for spillere det året barna går i 1.klasse. Heimdal FK tar da initiativ og kaller inn til foreldremøter hvor vi sammen med foreldre planlegger oppstart av lag, rekrutterer trenere, vanligvis ifra foreldregruppa, og går gjennom det praktiske rundt drift av lag
 • Utstyr
  Heimdal FK stiller med spillertrøyer, baller og annet nødvendig for trening og kamp. Shorts, sko, strømper, overtrekksdress osv må kjøpes av hver enkelt. Nor-Contact er vår leverandør. Du finner oversikt over priser, produkter på denne siden

 • Treningstid
  Spillere fra 7 til 11 år trener ute fra april til oktober. Vinterstid er det mulig å få tildelt treningstid inne i meglerhallen i Heimdalshallen. I tillegg settes det av noen barnefotballøkter på kunstgressbanen som et supplement til innetrening. 

  Spillere fra 12 år og oppover har utetrening hele året på Heimdal kunstgress.

  2 ganger i året dvs i november og etter påske blir det utarbeidet nye bruksplaner for våre baner hvor treningstider til hver enkelt lag blir satt opp. Vi er så mange lag, at vi må starte opp kl 16.00 og drive til 23.00 hver dag.
  Ved utarbeiding av bruksplaner for våre baner, prøver vi å ta hensyn til at de minste barna(7-8 år) er avhengig av skyss til banen, slik at disse starter trening kl 17.00 eller 17.30.
  Det er begrenset med udisponert tid på banene, slik at mulighet til å bytte til en annen treningstid primært må foregå mellom trenere/lag.
 • Kamper
  Barn 7-10 år
  Disse spiller 5'er fotball, og kampoppsett er et samarbeid mellom klubber i Trondheim sør.
  Det blir satt opp ett knippe med kampkvelder hvor spilles mange kamper på en kveld.

  11 år og eldre
  Kampoppsett gjøres av fotballkretsen på bakgrunn av påmeldte lag til seriespill. Hjemmekamper spilles på kampdager styrt helt og holdent av kretsen.  Mye av kampene for aldersbestemt må av kapasitetshensyn foregå lørdag og søndag.

Hva må du som spiller/foresatt bidra med

 • Økonomi
  Hver spiller i Heimdal FK betaler en treningsavgift til klubben. I tillegg betales medlemskontigent til Heimdal IF/Fotball. Treningsavgiftene og medlemskontigenten finner du på denne siden.

  Hvert lag må skaffe 1 arenareklame pr treningstime pr uke. Dvs trener ett lag 2 * 1,5 time blir dette 3 timer dvs 3 reklameplakater. Trener laget 3* 1,5 t blir det 4,5 t dvs 4 plakater.
  Du finner priser osv på avtaleutkastet.

  Klarer ikke laget å skaffe arenareklame må avtalebeløpet betales inn til Heimdal FK av foreldregruppa.

  Kall inn til foreldremøte og diskuter der hvem som kjenner noen eller hvem som kan ta en tur innom firma for å selge arenareklame. Dette går vanligvis greit.
  Diskuter der også gjerne om noen kjenner til dugnader som kan finansiere lagets aktiviteter for barna. Varetellinger, oa ting er populære aktiviteter som skaffer en del inntekter til laget.


 • Dugnader
  Heimdal FK er en klubb basert på frivillig dugnadsinnsats. Dette betyr at skal vi kunne gi våre barn og ungdom et sportslig tilbud er vi avhengig av frivillige til å bidra å drive klubben. Samtidig er dette en fantastisk flott arena til å bli bedre kjent med andre engasjerte foreldre på Heimdal.


  Vakt i Heimdalshallen
  1 til 2 ganger pr år får hvert lag tildelt vaktuke som tilsynsvakt i Heimdalshallen (som også dekker Heimdal Kunstgress).  Hvert lag setter da opp vaktlister og bemanner denne fra kl 16.00 til 23.00 hver dag.

  Heimdal Indoor
  Dette er klubbens største inntektskilde, og arrangeres over 4 helger hver høst. Hvert lag får 1 til 2 dager de må bemanne funksjoner som sekreteriat, vakt, kjøkken, kiosk osv.

  Heimdal Outdoor
  Utendørs fotballcup første helga i juni for spillere i alderen 7-12 år.  Bemannes av foreldre fra lag i aldersgruppen 7-12 år.

  Heimdal Fotballskole
  Arrangeres rett etter skolestart hvert år, og har instruktører fra Jr og Sr lag på Heimdal.

  Er du en engasjert person som føler du vil bidra litt bredere i klubben.?

  Heimdal Fk har mange lag hvor det til enhver tid er behov for trenere, oppmenn.
  Det er behov for personer i lag og utvalg til drift av kunstgressbane, sportslig, Heimdalshallen mm.
  Utvalg som planlegger og gjennomfører våre arrangement trenger til enhver tid personer.

  Send en e-post til kontoret@heimdal-fotball.no med en kort beskrivelse av hva du kan bidra med


  Vel møtt som en aktiv støtteperson til Heimdal FK