Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må sendes styret innen torsdag 9. mars 2017. Sakene sendes kontoret@heimdalif.no

 

Agenda

 

1. Godkjenning av stemmeberettigede

2. Godkjenning av innkalling og sakliste

3. Valg av møteleder, referent og to til å underskrive protokollen

4. Årsmeldinger 2016

5. Regnskap 2016

6. Innkomne forslag

7. Fastsetting av kontingent 2017

8. Budsjett 2017

9. Organisasjonsplan

10. Valg

 

Årsmøtepapirene vil være klare 16.03.17 og fås ved henvendelse til kontoret@heimdalif.no