Her er treningsplan for gruppe 8-10 for første halvår 2014.