På årsmøtet 20. juni ble det valgt styre for skiåret 2011–2012. Alle nye styremedlemmer velges for to år, og kan deretter velges for nye år.

Siv Merete Hagen går nå ut av styret. Hun har gjort en utmerket økonomi- og kassererjobb i de to siste sesongene, og overlater styrevervet til Stine Madsen.

Jon Holstad og Lars Gåsø går inn i sitt andre styreår, mens leder Jørgen Sandnes og Ragnhild Bergsmyr går inn i sitt tredje år i Heimdal Skis styre.

Her finner du kontaktinformasjon til alle styremedlemmer.