Hei alle sammen!

Snøproduksjonen er nå ferdig, og vi har nå gode forhold i 2,5 km sløyfa og på stadion.
Totalt er det, fordelt på 2 perioder med snøproduksjon, produsert 10500 m3 snø og lagt ned 750 dugnadstimer.

En stor takk til alle som har stilt opp på dugnad, både dag og natt,
for å få til gode forhold på Saupstad Skisenter.