Som mange sikkert har registrert har utbyggingen med å få kunstsnø produksjon på Saupstad Skisenter startet. Dette er et prosjekt Trondhjems skiskyttere og Heimdal ski har sammen. Det vil være faste dugnader hver lørdag fra kl 09.00 fremover, og de trenger flere hender for å bli ferdig. Har du lyst og mulighet til å hjelpe til er det bare å møte opp og melde seg til tjeneste!

Arbeidsoppgaver:
*Forskaling av fundamenter for pumpehus og kjøletårn
*Oppsetting av nye gjerder
*Forberede asfaltering

Vel møtt