I det nye året fortsetter vi med frukt- og vannservering etter torsdagstreningene - til stor glede for treningsivrige barn!

Her er ny vaktliste for vinteren 2012. Sjekk om du finner ditt navn og merk av i kalenderen. Har du ikke mulighet på den datoen du er satt opp, kan du bytte med andre på lista (telefonnummer står i lista).

Her er veiledning for fruktvakta med oversikt over oppgavene og hvor du finner det du trenger. Lista henger også på kjøkkenet i skihytta. 

Har du spørsmål? Kontakt foreldrekontakten for dine treningsgruppe, som har ansvar for vaktlister og fruktinnkjøp.

Tusen takk for innsatsen!