Sett av lørdag 18. oktober for en felles kick off for alle grupper. Vi tar sikte på en felles tur for alle gamle og nye medlemmer i Heimdal ski og deres familier. Vi satser og på ei sosial samling på ettermiddagen. Program og påmelding kommer vi tilbake til.

Mvh


Robert Aakerli
Sportslig leder Heimdal ski