Det er sendt ut mail til alle foreldre med informasjon om salg av 110 Slukkeskum Multipro.

Dette er en aktivitet som kan gi oss ekstra kroner i klubbkassen. Det ble også gitt informasjon om dette på foreldremøtet 16. oktober.

 

Se informasjonsskriv og registreringsliste:

 

Til Foreldre og Foresatte i Heimdal Ski.pdf

 

/Portals/0/Ski/Vakter og dugnader/2014/Registreringsliste Heimdal IF Ski -kopi 2.pdf