Onsdag 5/11 kl. 20 blir det informasjonsmøte om snøproduksjon på Saupstad Skistadion. Alle som skal delta i snøproduksjon oppfordres til å stille. Det blir info om anleggets funksjon og innføring i bruk av ATV.