Det ble for en stund siden sendt ut informasjon om salg av 110 Slukkeskum Multipro. Dette kan gi oss ekstra inntekter i klubbkassen. Det skal være et lettsolgt produkt som alle husstander bør ha. Det er ikke meningen dere skal bruke tid på å gå rundt i gata for å selge (men det er lov). Tanken er at dette kan tilbys til venner, familie og kolleger. Eller kanskje det er ypperlige julegaver.

Frist er satt til 14. november.

se vedlagte informasjonsskriv og registreringsskjema:

Informasjonsskriv til foreldre og foresatte

/Portals/0/Ski/Vakter og dugnader/2014/Registreringsliste Heimdal IF Ski -kopi 2.pdf