Årsmøte for Heimdal Ski vil bli avholdt mandag 23.april i Skihytta på Saupstad Skisenter.
Saksliste vil komme senere og om noen ønsker å melde inn saker som må taes opp send mail til Jørgen Sandnes

Mvh Styret i Heimdal Ski