Vi planlegger vanlig trening i dag, skøyting, som det står i treningsplanen. 


Med mindre det legges ut meldinger om endring her på nettsidene så følger vi treningsplanen i ukene fremover også.