Trondhem Bydrift som har ansvaret for prepping av løypene har i dg torsdg 12/2 jobbet for å få til brukbare forhold på Saupstad Skistadion. 2,5 km løypa er frest, og det ser ut til at kunstsnøen holder stand. det er noe tynt og isete over Atomen (på toppen av løypa bak/over stadion), og isete i svingene ned mot stadion fra toppen. i tillegg er  det tynt med snø og isete på stadionflata, men over brua, ned på stadion og sløyfa rundt stadion til og med oppløpet er bra. Det er også snø på standplass for skiskyting, men noe isete. 1,3 sløyfa rundt skogen mot skileiken er bra. alt i alt ok forhold tatt været i betraktning.

Vi jobber med å se på mulighetene for snøproduksjon (avhengig av temperatur) eller flytte snø inn i løypa på utsatt steder for å få god standard på løypene. kommer tilbake med informasjon om dette. 

God tur:-)