Det er ennå (litt) snø på Saupstad skisenter og vi gjøre et forsøk på å få gjennomført et kombinert nullrenn og klubbmesterskap for Heimdal ski tirsdag 10 mars.

Det blir da vanlig nullrenn for 0-10 år og klubbmesterskap for 11 år til senior. Alle går 2 runder i den løypa vi får til…

Påmelding på mail: heimdalski@gmail.com innen mandag 9.mars kl 20.00 (mulighet for etteranmeldinger frem til 17.40 på tirsdagen),

HUSK å oppgi navn og fødselsår på utøver ved påmelding!


Startkontigent kr 50,- betales ved uthenting av start nummer på rennkontor på renndagen


Følg med på hjemmesiden om informasjon vedrørende føre og forhold mht om det blir mulighet for å gjennomføre.