Det kalles med dette inn til årsmøte i Heimdal SKi, tirsdag 14. april kl. 18. i Skihytta på Saupstad Skistadion.

Agenda:

Godkjenning av årsregnskap

Godkjenning av styrets beretning

Valg av styremedlemmer, evt. utsettelse av valg til høsten 2015

evt.

Mvh

Styret