Denne vinteren er det to store helgerenn på Saupstad skistadion som krever ekstra bemanning. Derfor er vi avhengig av stor oppslutning fra dere for at kabalen gjennom hele vinteren skal gå opp. Til gjengjeld gir renndagene ekstra store inntekter til Heimdal Ski.

Lista tar utgangspunkt i navn fra fjorårets medlemsbase, og er justert for endringer vi har mottatt i høst.


  • Vi har satt opp 2 vakter pr dag, med litt overlapping midt på dagen. Det medfører at arbeidsbelastningen blir begrenset til en halv dags vakt per familie.
  • Hvis vakta du er satt opp på ikke passer, må du selv bytte med noen andre på lista. Send info om eventuelt bytte til funksjonæransvarlig Jon Holstad, slik at han kan holde lista oppdatert.
  • Merk at vi for to helger (9.–10. februar og 2.–3. mars) skal bemanne både den store p-plassen og p-plassen ved trafoen. Dette er angitt i vedlagte lister. 
  • Ta kontakt med Jon hvis du ser feil i kontaktinformasjonen eller har spørsmål.

Vi gjennomfører parkeringsvaktene på oppdrag fra Trondheim kommune, og dugnaden er et betydelig innbringende tiltak i klubben vår. Det er derfor viktig at alle tar ansvar for sine vakter. Vakter som uteblir, kan føre til at vi blir fratatt parkeringsvaktordningen, og dermed inntjeningen som ligger i denne innsatsen.