Oppdatert fruktvaktliste (per 22. januar).

Veiledning til fruktvaktjobben. Begge listene henger også på kjøkkenet i skihytta. 


Vi fortsetter den populære fruktserveringa i skihytta etter torsdagstreningene. Her får utøverne påfyll av drikke og næring rett etter treninga – et viktig bidrag til at kroppen skal få best mulig nytte av innsatsen.


Foreldre er velkomne i hytta for en kaffekopp og en prat.


Jobben med å dele opp og servere frukt går på rundgang mellom foreldrene. Jobben innebærer også opprydding etter serveringa. Nøkkel til skihytta overleveres fra fruktvakt til fruktvakt.


Takk for hjelpa!