Skiforholdene på Saupstad skisenter har vært gode siden slutten av oktober på grunn av kunstsnøproduksjonen.


Produksjonen så langt i vinter har kostet kr 130.000 og 500 dugnadstimer for klubbene Trondhjems Skiskyttere og Heimdal Ski. I bunnen ligger en anleggsinvestering på 3,5 MNOK inkludert dugnadsinnsats.


Vi har til hensikt å fortsette snøproduksjonen utover vinteren – og i åra som kommer. Selv om effekten sjelden vil bli så formidabel som i år, er det liten tvil om at snøproduksjon vil være en viktig forutsetning for gode skiforhold i tida framover.


Du som ikke tilhører de to klubbene, men har hatt glede av kunstsnøen, er velkommen til å gi et bidrag til fortsatt snøproduksjon.


Gi ditt bidrag på kontonr. 1503.32.11713. Spre gjerne oppfordringen til dine skivenner.


Velkommen til Saupstad skisenter!


Se også www.trhjems.com