Fra nyttår til påske krever Trondheim kommune avgift for parkering på p-plassen ved Saupstad skisenter. Prisen er kr. 50.


Avgiften kreves inn uavhengig av vær og føre, og dekker utgifter til drift og vedlikehold av p-plassen. På kommunens hjemmesider finner du oversikt over p-plassene i tilknytning til marka i Trondheim.


Avgiften på Saupstad kreves inn på dugnad av Heimdal ski, som får en andel av summen. Det er Heimdal Ski som sammen med Trondheims Skiskyttere finansierer og drifter kunstsnøproduksjonen på Saupstad skisenter.


God tur!