Skileik, 8–10 år og 11–12 år tar vinterferie neste uke. Det vil si at det ikke blir treninger i Heimdal Ski-regi.


13–14 har trening kl 12.00 med Vegard tirsdag og torsdag. Oppmøte på stadion.


15–16 år har treninger ifølge treningsplan.


Ha en god vinterferie med mange fine skiturer!