Funksjonærliste for neste telenorkarusell, tirsdag 26. januar kl. 18. ligger ute. se på forsiden under "nyttig info" eller følg link direkte til funksjonærlista.

Oppmøte funksjonærer senest kl. 17. rennstart kl. 18. Gruppeledere ringer/avklarer oppgaver med funksjonærene på forhånd.

Mvh

Arrangementkommiteen

Heimdal Ski