Her er funksjonærliste for Heimdalstafetten onsdag 17. februar 2016. Viktig at alle også møter på informasjonsmøte/riggedugnad tirsdag 16. feb. Følg denne link til funksjonærlista.