Alle funksjonærer. Husk funksjonærmøte / Riggedugnad på skistadion i dag tirsdag 16. feb. kl. 18. Viktig at alle møter slik at vi får informert om det som trengs, alle vet hva de skal gjøre og vi får rigget opp det som er mulig i dag.

Skihilsen

Arrangementkommiteen

Heimdal Ski