Trenger du Ved? kjøp ved for vinteren gjennom Heimdal ski og støtt klubben. Se denne link.