Det er meldt en del minusgrader fremover. Vi satser derfor på å starte opp med snøproduksjon  ca. midt på dagen på søndag 19/11 og så mange dager fremover som mulig.

Vi oppfordrer alle medlemmer (foreldre og aktive) over 18 år å melde seg på til snøproduksjonen slik at vi får nok folk til å holde produksjonen gående kontinuerlig under kuldeperioden.

Normalt sett legger vi opp til 4 timers vakter med minimum 2 personer på hver vakt. vi prøver å sette opp slik at det alltid er med en erfaren person på hver vakt.

Man trenger ingen forkunnskaper for å hjelpe til. det skal stort sett flyttes rundt på kanonene, og påse at alt går som det skal. instruksjoner vil bli gitt.

Ved opprigging på søndag trenger vi dessuten litt ekstra folk for å få ut alle kanonene og slanger.

Edmund Søvik fra Trondhjems Skiskyttere har ansvaret for koordineringa og vil sende ut en mail med påmelding og vaktskjema.

Husk at vi med snøproduksjon legger til rette for gode treningsforhold for våre barn og unge gjennom hele sesongen, samt sikrer at vi kan arrangere våre renn. Vi håper derfor at så mange som mulig har annledning til å sette av 4 timer til snøproduksjonen.

Mvh

Styret

Heimdal Ski