Torsdag 14/12 kl. 17:45 blir det oppstart for skileik i Heimdal Ski på Saupstad Skistadion. Skileik er for barn som går sisteåret i barnehage og 1. klasse.

Onsdag 13/12 kl. 19. blir det et lite skileik infomøte i skihytta på Saupstad Skistadion.

Se vedlagte infoskriv: Har du lyst til å bli med på skileik 2017.pdf