Det er allerede november, og vi begynner å planlegge for sesongens snøproduksjon.

Heimdal Ski og Trondhjems Skiskyttere produserer snø på Saupstad Skistadion. Vi var de første i Trondheim som startet med snøproduksjon for langrenn, og det er lagt ned betydelige ressurser i snøproduksjonsanlegget. I flere sesonger var det Saupstad Skistadion som åpnet langrennsløypene først.


Snøproduksjonen sikrer at vi har gode treningsforhold gjennom hele sesongen, samt at det er større sansynlighet for at vi kan gjennomføre våre renn som planlagt.

For å kunne produsere kunstsnø, er vi avhengige av en sammenhengende kuldeperiode med stabile kuldegrader. I denne periodene produserer vi kunstsnø sammenhengende døgnet rundt, da det er ekstremt krevende å rigge anlegget opp og ned.


For å få til dette er vi avhengeige av at medlemmene i Heimdal Ski og Trondhjems Skiskyttere bidrar. Man trenger ingen forkunnskaper. Alle kan bidra. det settes opp vakter av 4 timer, og man kan selv melde tilbake om hvilke tidspunkt som passer. Vi setter som regel opp teamene slik at det alltid er med en som er erfaren. Jobben består i stor grad av flytting av utstyr og følge med på om alt kjører som det skal.


Vi håper derfor at så mange som mulig melder sin interesse til Edmund Søvik fra Trondhjems Skiskyttere. Han sender ut informasjon og vaktlister man kan melde seg på når vi ser at forholdene begynner nærme seg.

Send mail til: Edmund.Sovik@stolav.no

 

 

Snøhilsen fra

Heimdal Ski

Nicholai

mob: 926 63 117