Det ser ut til at det kan bli forhold for å sette i gang snøkanonene på Saupstad Skistadion torsdag kveld 6. desember.

 

Vi håper alle har mulighet for å sett av noen timer i løpet av perioden til å hjelpe med snøproduksjonen, også de som ikke har vært med før. Man trenger ikke å ha erfaring. Det vi trenger er snøkanonvakter som hjelper med å flytte kanoner og slanger. Det er alltid med noen erfarne som kjenner til det teksniske. Innimellom blir det kaffedrikking i hytta. Send mail til Edmund Edmund.Sovik@stolav.no med hvilket tidspunkt du har mulighet for å stille (4 timers vakter).


Dersom dere kjenner noen utenforstående som kunne tenke seg å ta i et tak, be de ta kontakt med med Edmund på mail.

 

Vedlagt ligger liste som går fra torsdag kveld til og med tirsdag. Kan dere se på denne og gi Edmund tilbakemelding, så fører vi inn på arket og sender ut oppdatert liste med ujevne mellomrom avhengig av behov osv. Det er flere som skal på skiskytterrenn både lørdag og søndag på Oppdal, så vi henstiller spesielt til de som er i byen kommende helg om å delta fra fredag kveld til søndag kveld!


Se vedlagte utkast til vaktskjema. Snøprod periode 1 2018.xlsx

https://www.yr.no/stad/Noreg/Trøndelag/Trondheim/Saupstad_skisenter/langtidsvarsel.html


spørsmål, send mail til edmund.sovik@stolav.no eller nicholai@summitsports.no


Skihilsen

Styret, Heimdal Ski

Nicholai

926 63 117