Som tradisjonen er, og som tidligere annonsert på vår Facebookside og på hver treningsgruppe, er det også i år skisamling i Bruksvallarna.

Torsdag 21 (fredag 22) til Søndag 24 november 2019.

Påmeldingsfrist lørdag 9. november til robert.aakerli@gmail.com

 

se invitasjon for ytterligere informasjon

Skisamling Bruksvallarna 2019.pdf


 

https://www.facebook.com/events/2370628693248955/