Vi selger også i år kvalitetsved fra Røros gjennom Heimdal Ski. Dette er en kjærkommen inntektskilde for klubben og kan bestilles gjennom utøvere i Heimdal Ski eller direkte til heimdal.ski.vedsalg@gmail.com.


Vedsekken er på 1000 liter eller 60 liter (volum iht."Norsk standard" for ved)


Pris (inkl MVA og levering på hjemmeadresse):

kr. 1300,- pr 1000 liter sekk

kr. 100,- pr 60 liter sekk


Bestillingsfrist 13. september 

(betalingsfrist 18.september - bestilleren får tilsendt faktura på mail og veden blir levert først når betaling er mottatt)


Utlevering i slutten av september og i løpet av oktober etter individuelle avtaler med mottakerene (blir kontaktet på telefon).


HUSK å oppgi

navn, mobilnummer og leveringsadresse ved bestilling!