Til sesongen 2013–14 har vi fått med oss både "gamle" og nye trenere. Takk til alle som stiller opp for å gi Heimdal Ski-løperne et godt aktivitets- og treningstilbud!

 

Se oversikt over treningsgruppene her.

 

Har du lyst til å være foreldrekontakt? Vi mangler fortsatt foreldrekontakter i de fleste treningsgruppene. Her har du mulighet til å bli godt kjent med både barn og foreldre i Heimdal Ski. Ta kontakt med leder Jørgen Sandnes.