HURRA, vi har fått opp to etterlengtede gapahuker i skileiken! Det gir både Heimdal Ski-ere og andre turglade et lunt krypinn.

Gapahukene og området mangler ennå den siste finishen for å bli klart til vinteren. Vi inviterer derfor til 

 

dugnad torsdag 26. september kl 17.00 i skileiken


Sammen skal vi

- beise gapahukene:
ta på maleklær 
- rydde kjerr og småskog i skileikområdet:   
ta med greinsaks og hansker for å klippe/bære/rydde
- lage noen enkle benker av tømmer 

 

Send en e-post til Ragnhild med beskjed om hvor du vil bidra.

 

Oppmøte i skileiken.

 

Vi stiller med kaffe, kake og beis!


Gapahukene er finansiert av Sparebankstiftelsen DNB NOR, som vi søkte om støtte til formålet. Det er elever ved Skjetlein videregående skole, bygglinja, som har satt opp gapahukene for oss.Tusen takk!