På årsmøtet 20. juni ble det valgt styre for 2011–2012. Nytt styremedlem er Stine Madsen.