Ski » Skirenn » Telenor Karusellen  
  Søk        Logg inn  |  


<  HIF Sponsor    


Samarbeidspartnere HIF 

 

 

 

 

 


   
<  Nullrenn - Telenor-karusellen    

Velkommen til Telenor Karusellen 2019!

Renndatoer: Tirsdag, 15. januar, 5. februar, 5. mars, 19. mars.


Påmelding:

Påmelding via denne link for 2019 senest dagen før.
Etteranmelding i skihytta senest kl. 17.30 på renndagen. Invitasjon Telenorkarusell 2019  Betaling ved uthenting av startnummer fra kl. 17. på renndagen.

Start: Kl 18.00.
- De yngste barna (født 2011 eller senere) får de laveste startnumrene og starter først.
- Start for de eldre barna (født 2010 eller før) blir ca. kl. 18.25.
Alle starter fortløpende ifølge startnummer.
Startkontigent: kr 50,- per renn (betales ved uthenting av startnummer fra kl. 17. på renndagen))

Løype:

Barna kan velge mellom en kort og en litt lenger runde. Den som går sine to runder på like lang/kort tid, blir dagens null-er.
Premiering: Alle som er født 2011 og yngre får premie på hvert renn. Eldre deltakere får premie etter siste renn.
Kafé: Utendørs salg av vafler, pølser, kaffe og saft.
Funksjonærlister 

Funksjonærliste Telenorkarusell 4. tirsdag 19. mars. 2019

Kakedugnadsliste telenorkarusell 2019

 

Telenor Karusellen er åpen for alle! Velkommen!

Resultater 2019

Resultater 2018

Resultater 2017

Resultater 2016

Resultater 2013

Resultater 2012