Bruksplan Bankhallen
 
  Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag
  sommer 20. mai. 21. mai. 22. mai. 23. mai. 24. mai. 25. mai. 26. mai.
                               
  16 00                     09 00          
    15 J2010 J2011 G2011/2012 G2013 G2008/2009   15        
    30                       30        
    45                       45        
  17 00                     10 00        
    15     G2013     J2012 J2013 J2009   15        
    30 G2009     G2008           30        
    45                       45        
  18 00                     11 00        
    15                   15        
    30             G2007       30        
    45 G2007 J2009/2008       J2011   45    
  19 00                     12 00    
    15       J2009/2008           15        
    30                         30        
    45                     45        
  20 00 G2008             13 00        
    15             J2010       15        
    30     Kvi/jenter jr               30        
    45                     45        
  21 00                     14 00        
    15                       15        
    30 Menn sr/gutter jr     Menn sr/gutter jr Kvi/jener jr       30        
    45                   45        
  22 00                     15 00        
    15                       15        
    30                       30        
    45                       45        
                          16 00        
                            15        
    30        
    45        
  17 00        
    15        
    30        
    45        
  18 00        
    15        
    30        
  Er bruksplanen "uleselig"?, trykk oppdater/refresh (F5)   45        
  19 00        
    15        
    30        
    45        
  20 00        
    15        
    30        
    45        
  21 00        
    15        
    30        
    45        
  22 00        
    15        
    30        
    45