Bruksplan Bankhallen
 
  Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag
  18 29. apr. 30. apr. 1. mai. 2. mai. 3. mai. 4. mai. 5. mai.
                               
  16 00                     09 00          
    15 J2009 J2011 J2010 G2013 J2013 G2008   15        
    30                       30        
    45                       45        
  17 00                     10 00        
    15     J2008     J2012 J2010       15        
    30 G2009     G2008     J2007 J2008   30        
    45                       45        
  18 00                     11 00        
    15     J2007               15        
    30             G2007       30        
    45 G2007     J2008     J2011   45    
  19 00                     12 00    
    15     G2011/2012               15        
    30                         30        
    45 G2008                   45        
  20 00         J2009 J2007     13 00        
    15                       15        
    30     Kvinner/jenter jr               30        
    45 Kvinner/jenter jr                   45        
  21 00                     14 00        
    15                       15        
    30         Menn/gutter jr Kvinner/jenter jr       30        
    45 Menn/gutter jr G2007               45        
  22 00                     15 00        
    15                       15        
    30                       30        
    45                       45        
                          16 00        
                            15        
    30        
    45        
  17 00        
    15        
    30        
    45        
  18 00        
    15        
    30        
  Er bruksplanen "uleselig"?, trykk oppdater/refresh (F5)   45        
  19 00        
    15        
    30        
    45        
  20 00        
    15        
    30        
    45        
  21 00        
    15        
    30        
    45        
  22 00        
    15        
    30        
    45