Bruksplan Kompishall 1 og 2
 
  Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag
  Mal 3. jan. 4. jan. 5. jan. 6. jan. 7. jan. 8. jan. 9. jan.
  Hall 1 Hall 2 Hall 1 Hall 2 Hall 1 Hall 2 Hall 1 Hall 2 Hall 1 Hall 2   Hall 1 Hall 2 Hall 1 Hall 2
  16 00                     09 00          
    15 G2013 J2012           J2009   15        
    30             J2010 J2009       30        
    45         J2015             45        
  17 00                     10 00        
    15 G2016 Allidrett     G2014 J2014     15        
    30           Drill         30        
    45         J2016             45        
  18 00                     11 00        
    15 G2015 G2012 J2014     Mig 16/mix 15       15        
    30                       30        
    45         G2014             45        
  19 00                     12 00        
    15 J2012 J2013 G2013       J2013   Drill   15    
    30                       30        
    45                     45        
  20 00         G2008         13 00        
    15 J2011 J2010     J2008       15        
    30                       30        
    45 SH                     45        
  21 00                     14 00        
    15                       15        
    30                       30        
    45                     45        
  22 00                     15 00        
    15                   15    
    30                       30        
    45                       45        
                          16 00        
                            15        
    30        
    45        
  17 00        
    15        
    30        
  Er bruksplanen "uleselig"?, trykk oppdater/refresh (F5)   45        
  18 00        
    15        
    30        
    45        
  19 00        
    15        
    30        
    45        
  20 00        
    15        
    30        
    45        
  21 00        
    15        
    30        
    45        
  22 00        
    15        
    30        
    45