Bruksplan Kompishall 1 og 2
 
  Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag
  34 21. aug. 22. aug. 23. aug. 24. aug. 25. aug. 26. aug. 27. aug.
  Hall 1 Hall 2 Hall 1 Hall 2 Hall 1 Hall 2 Hall 1 Hall 2 Hall 1 Hall 2   Hall 1 Hall 2 Hall 1 Hall 2
  16 00                     09 00          
    15                   15        
    30                       30        
    45                       45        
  17 00                     10 00        
    15                 15        
    30           Drill         30        
    45                       45        
  18 00                     11 00        
    15                 15        
    30                       30        
    45                       45        
  19 00                     12 00        
    15               Drill   15    
    30                       30        
    45                     45        
  20 00                   13 00        
    15                   15 Loppemarked
    30                       30        
    45                       45        
  21 00                     14 00        
    15                       15        
    30                       30        
    45                     45        
  22 00                     15 00        
    15                   15    
    30                       30        
    45                       45        
                          16 00        
                            15        
    30        
    45        
  17 00        
    15        
    30        
  Er bruksplanen "uleselig"?, trykk oppdater/refresh (F5)   45        
  18 00        
    15        
    30        
    45        
  19 00        
    15        
    30        
    45        
  20 00        
    15        
    30        
    45        
  21 00        
    15        
    30        
    45        
  22 00        
    15        
    30        
    45