HIF » Klubbnyheter  
  Søk        Logg inn  | 
<  HIF Sponsor    


Samarbeidspartnere HIF 

 

 

 

 

 


   
<  Administrer    
   
<  Kommentarer    
  1. Re: Allidrett/Idrettskole

    Hei. Er dette noe man kan melde seg på nå? Hvilken dager og klokkeslett er det, og koster det noe? Mvh...

    --May-Rita

  2. Re: Treningstider Meglerhallen fra 18.10

    Hei. Vi er ca 25 stk fra Tine Heimdal som har startet opp bedriftslag i volleyball, og trenger en plass...

    --leie av Meglerhallen

   
<  Nøkkelord    
   
<  Søk    
   
<  Arkiv    
   
<  Aktuelt    

Oppstartmøte for Allidrett 2021/2022 torsdag 2. september

Allidrett er for barn i alderen 5 år (født 2016) til 6 år (født 2015) på Heimdal.  Det blir holdt et informasjonsmøte for foresatte til barn som kan ha lyst til å være med på dette.   Møtet er kl 19 i vrimleområdet ved kiosken i 1. etasje. Benytt hovedinngangen (rød dør).   Vi må ta høyde for at allidretten for 2021/22 kan bli noe annerledes fordi vi må tenke på smittevern i en god stund fremover.   Målet med møtet er å informere foresatte om hva allidrett går ut på, og hvordan det organiseres. Vi er avhengig av at det melder seg foresatte til å ha ansvar for gruppene. HIF bistår med å planlegge, og vi har satt av tid i hallen for gruppene.    Det er satt av tid i basishallen tirsdager fra kl 16 til 18. 5-åringer kl 16 - 17 6-åringer kl 17 - 18   Vi må ha foresatte som tar ansvar og koordi ...

Les mer»

Velkommen til åpen dag!

Er ditt barn ivrig etter å begynne med idrett og er du nysgjerrig på hvilke aktiviteter vi har i Heimdal IF?   Da inviterer vi til åpen dag ved Heimdalshallen onsdag 25. august fra kl 1700 til kl 1900. Vi vil være til stede med trenere og utøvere fra de forskjellige idrettsgrenene i klubben. Hallen og anlegget vil være åpent og tilgjengelig slik at barn vil kunne prøve seg på forskjellige aktiviteter denne dagen.   Heimdal fotball: Vi bruker hovedsakelig kunstgressbanen ved Heimdalshallen for alle alderstrinn, men også noe på den gamle gressbanen ved hallen og 7-er banen ved Stabbursmoen skole. Fotballen har tilbud til barn født i 2015 eller tidligere.    Heimdal håndball: Vi trener i Heimdallshallen på to hallflater, en fullskala håndballbane samt en mindre hall for de yngste. Handballen har tilbud til barn født i 2015 eller tidligere.    Heimdal ski: VI trener hovedsakeli ...

Les mer»

Halv fakturering for medlemsskap i treningssenteret i juni

Ettersom vi måtte holde treningssenteret stengt fra 31. mai til 11. juni har vi besluttet å redusere månedlig beløp ved fakturering nå i juni. 

Les mer»

Treningssenteret i Heimdalshallen er åpent fra fredag 11. juni.

Treningssenteret i Heimdalshallen er fra og med i dag, fredag 11. juni åpent igjen.
Vi har kun medlemmer fra Trondheim kommune og kan dermed åpne med de gjeldende retningslinjer fra kommunen.
Det er begrenset tilsyn i senteret gjennom ansatte som er der på dagtid, ikke smittevernsvakt, så vi ber om at alle brukere er påpasselige med å følge reglene som er hengt opp i senteret vårt;
- 2 m avstand mellom hverandre
- Rengjøring av apparater, vekter etc... før og etter bruk
- Vis at du bryr deg ved også å minne på hverandre om dette dersom det er avvik. Da sikrer vi at vi kan holde senteret åpent i tiden fremover også.
- Senteret stenger kl 22:30 hver kveld!

Les mer»

Vi ønsker velkommen til årsmøte for Heimdal IF

Torsdag 22. april kl 1900 i selskapslokalene i Heimdalshallen. Ut i fra gjeldende COVID19 retningslinjer er det plass til maksimum 50 personer og vi vil sørge for at smittevernsregler ivaretas med riktig avstand mellom stoler, tilgjengelig håndsprit osv. Vi håper på deltakelse fra håndball, fotball, ski, allidrett, aktive og medlemmer av treningssenteret (og dermed HIF medlemmer) som vil høre status i HIF, samt gi innspill til videre drift av Heimdal Idrettsforening.   Årsmøtepapirene er vedlagt innlegget her og vil også være tilgjengelig på selve møtet.   Heimdal IF årsmøtepapirer 2021 Heimdal IF årsmøtepapirer 2021, regnskap Heimdal IF årsmøtepapirer 2021, revisors beretning Heimdal IF årsmøtepapirer 2021, budsjett, organisasjonskart og Valgkomiteens innstilling       Med vennlig hilsen   Petter Røkke leder Heimdal Idrettsfore ...

Les mer»

Årsmøte Heimdal IF

Årsmøte i Heimdal IF blir avholdt torsdag den 22. april 2021 kl 1900 i selskapslokalene i Heimdalshallen. 

Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet må meldes inn til styret innen 8. april. Sendes inn via kontoret@heimdalif.no

Les mer»

Treningssenteret åpent igjen fra og med i dag, torsdag 18/2

Etter lettelsene i retningslinjene fra Trondheim kommune tirsdag denne uken åpner vi igjen treningssenteret i Heimdalshallen.

Les mer»

Treningssenteret i Heimdalshallen er dessverre stengt

Vi må dessverre stenge treningssenteret i Heimdalshallen igjen, jmf siste endring i retningslinjer fra Trondheim kommune. Dette blir gjeldende fra torsdag 11. februar og inntil videre.

Les mer»

Oppdatering Heimdalshallen og treningssenteret

Gjeldende retningslinjer og regler forlenges ut februar.

Les mer»

Oppdatering Heimdalshallen

Fra mandag 25. januar åpner treningssenteret, men da med noen strengere regler ift avstand mellom utøverne i senteret.

Les mer»